Jag vill varmt rekommendera böcker från följande författare:

 

 

 

Lis Andersen, Zonterapi, 1990

  

Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal - MI, 2006

  

Barbara Ann Brennan, Hands of Light, 1987

  

Johan Cullberg, Kris och utveckling, 2006

  

Thich Nhat Hanh, Stunder i nuet, 1995 

  

Raimo Heino, Naturläkarboken, 1990
 

Göran Larsson, Skamfilad, 2007

 

Carolyn Myss, Anatomy of the Spirit, 1996

 

Caroline Myss, Heliga kontrakt, 2003

  

Antti Pietiäinen, Tunne, antitunne, perimä, 1999

  

Madeleine Turgeon, Right brain - left brain reflexology, 1994

 

Marja-Liisa Veijonen, Luontaisesti terveeksi, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 


Barbara Ann Brennan: Hands of Light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Myss: Andens anatomi

 

 

 

 

 

 

 

Antti Pietiäinen: Tunne, antitunne, perimä

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Johan Cullberg: Kris och utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Barth, Christina Näsholm: Motiverande samtal - MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marja-Liisa Veijonen, Luontaisesti terveeksi