Yoga uppfanns i Indien för c:a 4500 år sedan. Läraren, yogagurun, valde omsorgsfullt sina elever som i sin tur senare blev en ny yogaguru. Under århundradens lopp var det ändå få som utövade yoga, och den nästan glömdes bort. Först i slutet på 1800-talet tog några indier yogan med sig till USA och Europa för att sprida kunskap om detta (t ex Vivekananda och Shri Yogendra). Man startade många yogainstitut i Indien 1918 och 1924 då yoga började läras ut i ordnade former.


När yogan utvecklades undrade man varför djurens valpålder och ålderdom var kort och varför var människan ålderdom så lång. Vissa män och även kvinnor började följa noga olika djurens levnadsvanor, deras dagliga aktiviteter och såg hur de genom rörelser och stretchning höll sina muskler och inre organ friska. Man började härma djuren och således levde dessa män och kvinnor friska till hög ålder. Därför har många yogaasanas (rörelser) djurnamn.


Yoga fick sin stora spridning i västländerna på 1980-talet med det nya intresset för hälsa och välbefinnande.


Yogans viktigaste syfte är att förhindra sjukdom, det andra att hålla sig frisk, både själsligt och kroppsligt.


Hathayoga är bara en del av yoga, det första steget, där man börjar. Hathayoga betyder kroppens och själens förening där man eftersträvar att koordinera sina muskler och tankar och därigenom kontrollera dem. Man gör rörelserna så att de leder till självkontroll, fokusering och själslig hälsa. Ordet 'hatha' betyder att tvinga sig själv, 'mina muskler och tankar måste lyda mig'. "Jag är herre i mitt hus", säger yoga.


Asanas är rörelser som utvecklar kroppen och dess fysiska kondition. Varje muskel måste arbeta för att alla körtlar, nerver och matsmältning ska fungera balanserat.


Pranayamas är andningsrörelser vars funktion är att reglera, bibehålla och kontrollera ämnesomsättningen.


Mudras är meditationsställningar.


Hathayoga skiljer sig från västerländsk gymnastik i och med att rörelserna är mycket långsamma och lugna. Andningen är en central del och mellan rörelserna vilar man. Man blir inte trött på en yogalektion utan man känner sig utvilad och pigg.


Källa: Mielikki Ivalo, Jooga, 1971.

Solhälsning


Gör solhälsningen varje dag två gånger, så håller du dig vig!