Medveten närvaro handlar om att leva mer närvarande i nuet, och se saker och ting som de är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt till livet i stort.


Medveten närvaro används i vardagssituationer; som att till exempel inte hänga upp sig på småsaker eller vad andra människor gör eller inte gör, känna sig uppriktigt nöjd medan man städar och tvättar och ta sig tid att lyssna och möta den människa man har framför sig.


Medveten närvaro är en metod som används för att öka medvetenheten om det inre livet och vilka tankar som ligger till grund för att skapa en viss upplevelse i livet.


Terapeutiskt kan man arbeta med dålig självkänsla, relationsproblem, fobier, ångest, sorg, nedstämdhet, vilsenhet, stress, att förhålla sig till smärta och svåra sjukdoms-diagnoser. Meditation är en metod som ofta används i samband med att man tränar på att öka sin medvetna närvaro.


Ett flertal forskningsstudier har visat att Mindfulness även hjälper vid följande problem: missbruk och beroende, sömnbesvär, psoriasis, fibromyalgi, cancer, ätstörningar, smärta, stress, sexualitetsproblem.


Det finns några centrala metoder man använder inom medveten närvaro:

 

  • Andningsankaret (att betrakta andningen ger en samlande och fokuserande effekt, lugna sinnet och göra människor mer närvarande)
  • Medveten Yoga (en enkel form av yoga som trycker mer på närvaron i rörelsen än att man utmanar sig själva i ställningen)
  • Meditation (används för att stilla tankarna och fokusera)
  • Gående meditation (samma sak som ovan, men man går mycket långsamt, med intentionen att vara djupt medveten om varje steg)
  • Formeln SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå)

 

Källa: wikipedia.se


Tips för litteratur:


Jon Kabat Zinn: Full Catastrophe Living
Mihály Csíkszentmihály: Finna FLOW – den vardagliga entusiasmens psykologi
Thich Nhat Hanh: Mandelträdet i din trädgård

 Frid, acceptans, närvaro och icke-dömande är nyckelbegrepp inom mindfulness.